Thủ phủ xứ Miến Điện vẫn giữ nguyên cái chất của một vùng quê êm đềm