Những con số nói lên sự nghiệp và đẳng cấp của Dembele